Ο πυλώνας της κοινοτικής μέριμνας περιλαμβάνει δραστηριότητες στον τομέα των δωρεών, των χορηγιών, του εθελοντισμού και της εταιρικής ηγεσίας.

Σίγουρα δεχόμαστε και κερδίζουμε πολλά από τη συμμετοχή μας στα κοινά. Αλλά έχουμε την υποχρέωση και την ευθύνη να επιστρέψουμε στην κοινωνία μας σε αντάλλαγμα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να βλέπεις τα αποτελέσματα των πράξεών σου για να κάνεις αυτόν τον κόσμο λίγο καλύτερο.

Τα σχέδιά μας για την κοινωνική μέριμνα επικεντρώνονται κυρίως στη στήριξη ατόμων και ομάδων που χρήζουν βοήθειας.  Είτε αυτή είναι οικονομική, ιατρική, ψυχολογική ή άλλο.

Προωθούμε δραστηριότητες εθελοντισμού που εμπλέκονται όσο το δυνατόν περισσότερο οι άνθρωποι μας.

Τα ετήσια σχέδιά μας μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Δράσεις εταιρικής ηγεσίας που εστιάζονται στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών με τα ενδιαφερόμενα μέρη, οργανώνοντας και προσφέροντας δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, δημοσιεύσεις, έρευνες κ.λπ.
  • Δραστηριότητες εθελοντισμού για την υποστήριξη θεμάτων περιβάλλοντος και υγείας/ασφάλειας, παροχή βοήθειας σε όσο το δυνατόν ευρύτερες κοινωνικές ομάδες και ταυτόχρονα παροχή προσωπικής ανάπτυξης στους εθελοντές μας.
  • Φιλανθρωπικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων δωρεών και χορηγιών, καθώς και ενέργειες συγκέντρωσης κεφαλαίων.
  • Παροχή δωρεάν επαγγελματικών υπηρεσιών σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.
  • Παρακινήστε τους ανθρώπους μας να συμμετάσχουν σε κοινοτικές οργανώσεις.
  • Προσφορά βραβείων σε πανεπιστημιακούς φοιτητές και ασκούμενους λογιστές.