Παρέχουμε ένα φάσμα υπηρεσιών για να σας βοηθήσουμε σχετικά με τις συνήθειες και τις ευθύνες της λειτουργίας της εταιρείας σας, οικονομικά και από άποψη διαχείρισης.

Οι καθημερινές υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν (booking services), λογιστική διαχείρισης, μισθοδοσία και προετοιμασία των καταστατικών οικονομικών καταστάσεων. Παρέχουμε αξιόπιστες και υπεύθυνες υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης ανεξάρτητα από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του οργανισμού.

Επικοινωνία

Γιώργος Νικολαΐδης

Partner, Financial Compliance & Reporting Services

Κλεόβουλος Χριστοδούλου

Director, Financial Compliance & Reporting Services

Σπύρος Γκρούιτς

Country Managing Partner, Head of Financial Services

Λούης Σιαμτάνης

Director, Chief Operating Officer

Rumyana Arnaudova

Manager, Financial Compliance & Reporting Services

Cristiana Dutu

Manager, Financial Compliance & Reporting Services

Constantin Agafita

Senior Manager, Assurance Services