Οι ανάγκες της επιχείρησής σας είναι μοναδικές για τον κλάδο σας μαζί με τις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Αυξημένες ρυθμιστικές απαιτήσεις και αλλαγές στο πλαίσιο του παγκόσμιου επιχειρηματικού τοπίου, αυξάνουν τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών, με αποτέλεσμα προκλήσεις για τη διαχείριση σε όλους τους οργανισμούς.

Κάθε οργάνωση βρίσκεται σε ξεχωριστή θέση που χρειάζεται μια προσαρμοσμένη προσέγγιση, για να επιτύχει τους στόχους της. Αυτές περιλαμβάνουν τις Υπηρεσίες Ελέγχου, την προετοιμασία και την αναθεώρηση των Οικονομικών Καταστάσεων ή τις συμφωνημένες διαδικασίες, όπου οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες μας θα παρέχουν τις υπηρεσίες που χρειάζεστε.

Για να ανταποκριθούμε στις νομικές απαιτήσεις και να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των χρηματοδοτών, των μετόχων και των άλλων ενδιαφερομένων, οι πελάτες μας εκτιμούν την ισχυρή διασφάλιση των υπηρεσιών μας. Η ρεαλιστική και εμπορική μας προσέγγιση προσθέτει αξία και βελτιώνει τις επιχειρηματικές επιδόσεις, δεσμεύοντας τη διατήρηση υψηλών επιπέδων ποιότητας και επαγγελματικών προτύπων.

Χρησιμοποιούμε μια μεθοδολογία ελέγχου βάσει κινδύνου, κατανοώντας την οργάνωση των πελατών μας, τους στόχους της, τους βασικούς επιχειρηματικούς κινδύνους, τις λειτουργίες και τις οικονομικές διαδικασίες. Αυτό παρέχει μια εξαιρετικά αποτελεσματική υπηρεσία, μαζί με πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν περαιτέρω αξία στην πελατεία μας.

Επικοινωνία

Στέλιος Γρηγορίου

Deputy Chief Executive Officer, Assurance & Advisory Services

Μαρία Καφφά

Senior Partner, Assurance & Advisory Services

Χριστόδουλος Λουλλουπής

Senior Partner, Assurance & Advisory Services

Ανδρέας Πιττάκας

Director, Assurance & Advisory Services

Μωυσής Αριστείδου

Director, Assurance & Fund Services

Σπύρος Γκρούιτς

Country Managing Partner, Head of Financial Services

Krassimira Radeva

Country Managing Partner, CPA, FCCA

Svilena Todorova

Senior Manager, Assurance Services

Ruxandra Bilius

Head of Assurance Services

Μωυσής Αριστείδου

Director, Assurance & Fund Services

Constantin Agafita

Senior Manager, Assurance Services