Η ομάδα εμπειρογνωμόνων μας εφαρμόζει τις  γνώσεις του προς οργανισμούς και επιλύει προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Αντιμετωπίζοντας τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που προκύπτουν σε μια επιχείρηση και βοηθώντας σας για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η επιχείρησή σας, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις πτυχές της επιχείρησης από τη διαχείριση των οικονομικών της, την καλύτερη και ευρύτερη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών σας, την έναρξη έρευνας και ανάπτυξης για να βελτιώσετε τις λειτουργίες σας.

Επικοινωνία

Γιάννης Ευάγγελου

Deputy Regional Chairman, Head of Advisory Services

Μωυσής Αριστείδου

Partner, Assurance & Fund Services

Stela Ivancheva

Partner, Head of Transactional Advisory Services

Γιάννης Ευάγγελου

Deputy Regional Chairman, Head of Advisory Services

Σπύρος Γκρούιτς

Country Managing Partner, Head of Financial Services

Stela Ivancheva

Partner, Head of Transactional Advisory Services

Ανέστης Δημόπουλος

Διευθυντής, Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων και Ψηφιακών Τεχνολογιών

Γιάννης Ευάγγελου

Deputy Regional Chairman, Head of Advisory Services

Svetla Marinova

Director, Tax Services

Stela Ivancheva

Partner, Head of Transactional Advisory Services

Γιάννης Ευάγγελου

Deputy Regional Chairman, Head of Advisory Services

Stela Ivancheva

Partner, Head of Transactional Advisory Services

Σπύρος Γκρούιτς

Country Managing Partner, Head of Financial Services

Μωυσής Αριστείδου

Partner, Assurance & Fund Services

Stela Ivancheva

Partner, Head of Transactional Advisory Services