Εξειδικευμένες συμβουλευτικές λύσεις

Τα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων συχνά απογοητεύονται από τις επιδόσεις  των πληροφοριακών συστημάτων . Είναι εξίσου σύνηθες να μην αναλαμβάνεται συντονισμένη δράση για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων και προκλήσεων. Ομοίως, ολόκληρος ο οργανισμός βιώνει συχνά απογοήτευση που προέρχεται από μια δυσμενή επιλογή σχετικά με την τεχνολογία και τα πληροφοριακά συστήματα  καθώς και την αδυναμία αλλαγής . Παρόμοια απογοήτευση μπορεί μερικές φορές να βιώσει ως αποτέλεσμα της αντίληψης ότι δεν ακολουθεί τις βασικές επιχειρηματικές ανάγκες , όπως η τήρηση του προϋπολογισμού και η παράδοση σε συμφωνημένες προθεσμίες.

Εάν είστε επικεφαλής επιχείρησης, πιστεύετε ότι οι πρωτοβουλίες ή η απόδοση στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής εξέρχονται από τον έλεγχο, οι Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Λύσεις έχουν σχεδιαστεί για να σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε, να εκτελέσετε και να παρακολουθήσετε μια σαφή πορεία για τις πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης και τεχνολογίας με τρόπο ευθυγραμμισμένο  με την αποστολή και τους στόχους της επιχείρησης και την κουλτούρα του οργανισμού σας.

Η ομάδα  ειδικών συμβούλων  της Baker Tilly έχει αποδεδειγμένη γνώση  και διαθέτει εμπειρία σε πολυάριθμες στρατηγικές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών, Ασφαλίσεων, λιανικών πωλήσεων, μεταποίησης, Forex, τεχνολογίας, FMCG, φαρμακευτικών προϊόντων και άλλων, επιτρέποντάς μας να σχεδιάσουμε και να προσφέρουμε επικεντρωμένες λύσεις που στηρίζουν την επιχειρηματική στρατηγική και τους στόχους σας. Για να το κάνουμε αυτό, χρησιμοποιούμε την απαράμιλλη εμπειρία μας, εύρωστες και δοκιμασμένες μεθοδολογίες, πλήρη δέσμευση και μια προσέγγιση με βάση την εφαρμογή για να ξεκινήσουμε και να καθοδηγήσουμε την τεχνολογική καινοτομία στην επιχείρησή σας.

Εάν το όραμα και η στρατηγική για το μέλλον του οργανισμού σας αντικατοπτρίζει την επαναδιαμόρφωση της επιχείρησής σας μέσω στρατηγικών ψηφιοποίησης και τεχνολογικών πρωτοβουλιών, είμαστε πεπεισμένοι ότι θα επιτύχουμε απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα μέσω ευέλικτων προσεγγίσεων  που μπορούν να ικανοποιήσουν ακόμη και τις πιο συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών μας.

Υπηρεσίες μετασχηματισμού τεχνολογίας

Τα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων συχνά απογοητεύονται από την πραγματική ή αντιληπτή αποτυχία  των πληροφοριακών συστημάτων . Είναι εξίσου σύνηθες να μην αναλαμβάνεται συντονισμένη δράση για την αντιμετώπιση τέτοιων προκλήσεων.

Η ομάδα  ειδικών συμβούλων  της Baker Tilly έχει αποδεδειγμένη γνώση  και διαθέτει εμπειρία σε πολυάριθμες στρατηγικές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών, Ασφαλίσεων, λιανικών πωλήσεων, μεταποίησης, Forex, τεχνολογίας, FMCG, φαρμακευτικών προϊόντων και άλλων, επιτρέποντάς μας να σχεδιάσουμε και να προσφέρουμε επικεντρωμένες λύσεις που στηρίζουν την επιχειρηματική στρατηγική και τους στόχους σας. Για να το κάνουμε αυτό, χρησιμοποιούμε την απαράμιλλη εμπειρία μας, εύρωστες και δοκιμασμένες μεθοδολογίες, πλήρη δέσμευση και μια προσέγγιση με βάση την εφαρμογή για να ξεκινήσουμε και να καθοδηγήσουμε την τεχνολογική καινοτομία στην επιχείρησή σας.

Εάν το όραμα και η στρατηγική για το μέλλον του οργανισμού σας αντικατοπτρίζει την επαναδιαμόρφωση της επιχείρησής σας μέσω στρατηγικών ψηφιοποίησης και τεχνολογικών πρωτοβουλιών, είμαστε πεπεισμένοι ότι θα επιτύχουμε απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα μέσω ευέλικτων προσεγγίσεων  που μπορούν να ικανοποιήσουν ακόμη και τις πιο συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών μας.

Οι εξειδικευμένες λύσεις μετασχηματισμού τεχνολογίας περιγράφονται παρακάτω:

Οπλισμένοι με εγκεκριμένα επιχειρηματικά οράματα και μια υποστηρικτική τεχνολογική στρατηγική, η μετατροπή των εμπορικών σας στόχων σε πρακτικές και τεχνικώς εφικτές πρωτοβουλίες περιλαμβάνει πολλαπλές και δυναμικές μεταβλητές και επιλογές. Συνεργαζόμαστε με τις επιτροπές των πελατών μας και την εκτελεστική τους διοίκηση (τυπικά διοικητικά στελέχη C-Suite) για να σχεδιάσουμε μια προσαρμοσμένη επιχειρηματική αρχιτεκτονική που να είναι καθοδηγούμενη, δυναμική, δομημένη και στοχευμένη, ταυτόχρονα με την ευελιξία και την ευκινησία

Οι προτεινόμενες λύσεις σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα   παρέχει πολλαπλά οφέλη στους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένου του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που καθοδηγείται από την τεχνολογία · καινοτομία ποσοτικοποιήσιμα οφέλη · ισχυρή εκτελεστική κυριότητα και δέσμευση · καθώς και ενθουσιασμό και πάθος προς την ομάδα σας για να διευκολυνθεί η αλλαγή της κουλτούρας και η εναρμόνιση της επιχειρηματικής στρατηγικής με επιχειρησιακούς στόχους και πραγματικότητες.

Πρόγραμμα και διασφάλιση έργου

Οι δυναμικοί  οργανισμοί συνήθως λειτουργούν ως Business as Usual)  (η ομάδα που διαχειρίζεται καθημερινές λειτουργίες) και ένα “έργο” (προσωπικό που θα οικοδομήσει τη μελλοντική κατάσταση), μοντέλο και δομή.

Ωστόσο  παρά την καθορισμένη προσέγγιση της διαχείρισης προγραμμάτων και έργων, το κόστος ξεφεύγει από τον έλεγχο, οι προθεσμίες παραλείπονται συνήθως και τα υποσχεθέντα οφέλη δεν υλοποιούνται εγκαίρως ή ποτέ.

Με την πλούσια εμπειρία μας  στη διαχείριση των προγραμμάτων και  έργων μεγάλης κλίμακας για λογαριασμό των πελατών σε πολλές βιομηχανίες, είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε ανεξάρτητα την πραγματική κατάσταση της τρέχουσας συλλογής του έργου σας και να κατανοήσουμε τις αιτίες καθυστερήσεων, υπερβάσεις του προϋπολογισμού ή χαμένες ευκαιρίες αλλά  και να διατυπώσουμε συγκεκριμένες συστάσεις για αλλαγές σε συγκεκριμένα σχέδια ολίσθησης, αλλά και στις δομές διαχείρισης γραφείων και διαχείρισης προγραμμάτων.

Στρατηγική συγκριτική αξιολόγηση ΤΠ

Οι οργανισμοί βιώνουν συχνά  απογοήτευση που προέρχεται από τις επιδόσεις των πληροφιριακών συστημάτων καθώς και την αδυναμία αλλαγής . Παρόμοια απογοήτευση μπορεί μερικές φορές να βιώσει ως άμεσο αποτέλεσμα της αντίληψης ότι δεν ακολουθεί τις βασικές επιχειρηματικές ανάγκες , όπως η τήρηση του προϋπολογισμού και η παράδοση σε συμφωνημένες προθεσμίες.

Εάν είστε επικεφαλής επιχείρησης, πιστεύετε ότι οι πρωτοβουλίες ή η απόδοση στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής διαφεύγουν του ελέγχου σας , οι Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Λύσεις έχουν σχεδιαστεί για να σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε, να εκτελέσετε και να παρακολουθήσετε μια σαφή πορεία για τις πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης και τεχνολογίας με τρόπο ευθυγραμμισμένο  με την αποστολή και τους στόχους της επιχείρησης και την κουλτούρα του οργανισμού σας.

Επικοινωνία