Η καθοδήγηση που παρέχουμε σε πολυεθνικούς ομίλους αλλά και εθνικές εταιρείες και η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε  την φορολογική στρατηγική της επιχείρησης σας , να μεγιστοποιήσει τα οφέλη του φορολογικού σχεδιασμού και να καλύψει  όλες τις απαιτήσεις συμμόρφωσης που απαιτούνται με βάση την νομοθεσία.

Η εμπειρία και οι γνώσεις μας μπορούν να προσφέρουν επαγγελματική βοήθεια στις επιχειρήσεις αναφορικά με τον διεθνή φορολογικό σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός διεθνών συναλλαγών με φορολογικά  αποτελεσματικό τρόπο απαιτεί πολύ σημαντικό βαθμό  εξειδίκευσης και τεχνικής από έναν φοροτεχνικό επαγγελματία σύμβουλο, ο οποίος σας βοηθά να ανταποκριθείτε στους στόχους του φορολογικού σχεδιασμού σας.

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε πρακτικές λύσεις στον φορολογικό σχεδιασμό που θα βοηθήσουν τις πολυεθνικές επιχειρήσεις να ανταποκριθούν σε παγκόσμιες φορολογικές και νομικές απαιτήσεις. Το γεγονός αυτό επιτυγχάνει τελικά εξοικονόμηση κόστους  σύμφωνα με το προφίλ του οργανισμού σας.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις προσαρμόζονται στις ανάγκες και προσδοκίες σας.

Επικοινωνία

Νεόφυτος Νεοφύτου

Head of Tax Services

Σάββας Μ. Κλείτου

Director, Tax Services

Βαλεντίνος Παυλίδης

Manager, Tax Services - Transfer Pricing Services

Νεόφυτος Νεοφύτου

Head of Tax Services

Σάββας Μ. Κλείτου

Director, Tax Services

Θεόδωρος Κίντης

Senior Manager, Tax Services

Νεόφυτος Νεοφύτου

Head of Tax Services

Svetla Marinova

Director, Tax Services

Σάββας Μ. Κλείτου

Director, Tax Services

Νεόφυτος Νεοφύτου

Head of Tax Services

Cristina Saulescu

Senior Manager, Tax Services

Σάββας Μ. Κλείτου

Director, Tax Services

Νεόφυτος Νεοφύτου

Head of Tax Services

Σάββας Μ. Κλείτου

Director, Tax Services