Στην εποχή της ψηφιοποίησης, του cloud, του Internet of Things (IoT) και της συνεχώς αυξανόμενης ανάγκης για κινητικότητα, το τοπίο της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι τόσο δύσκολο όσο ποτέ. Οι οργανώσεις αντιμετωπίζουν πολλαπλές απειλές σε μια εκτεταμένη επιφάνεια επίθεσης. Ο ανθρώπινος παράγοντας εξακολουθεί να είναι ο ασθενέστερος κρίκος και με την «οπλοποίηση» που απορρέει από τις ισχυρές κινητές συσκευές που έχουν πρόσβαση σχεδόν παντού, το επίπεδο απειλών και η ευρωστία των απαιτούμενων απαντήσεων που βρίσκονται σε μια συνεχώς αυξανόμενη τροχιά.

Enterprise Security Architecture & Information Security Policy Framework

Η αντιμετώπιση ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου τοπίου απειλών με ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για την ασφάλεια πληροφοριών απαιτεί τo χειρισμό όλων των βασικών παραμέτρων μεταξύ ανθρώπων, διαδικασιών και τεχνολογίας.

Η στρατηγική μας για την ασφάλεια και τις αρχιτεκτονικές δεξιότητες βασίζεται σε με μια ομάδα που έχει πρακτική εμπειρία στην επιλογή, εφαρμογή, παρακολούθηση στην υποστήριξη της τεχνολογικής ασφάλειας. Τα έργα αναφοράς μας περιλαμβάνουν πολυάριθμες εξαιρετικά αναγνωρισμένες πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας. Τέλος, η τεχνογνωσία μας για την υλοποίηση ISO27001: 2013 στηρίζει τις γνώσεις και ικανότητες μας να προσφέρουμε στρατηγικές που μπορούν να μεταφραστούν σε ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και να πιστοποιούνται με βάση το de facto διεθνές πρότυπο ασφάλειας πληροφοριών.

Attack & Penetration

Χρησιμοποιούμε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες για εξωτερικές και εσωτερικές αναλύσεις διείσδυσης, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν διαδικασίες κοινωνικής μηχανικής, ασύρματη διείσδυσης ή δοκιμές που σχετίζονται με εφαρμογές ιστού. Τα βασικά πλεονεκτήματα που αποκομίζουν οι πελάτες μας από αυτά τα έργα είναι:

  • μια ανεξάρτητη αξιολόγηση του προφίλ τεχνικής ασφάλειας των επιχειρησιακών λειτουργιών που εξαρτώνται από την τεχνολογία
  • μια δομημένη και μεθοδολογικά αποδεδειγμένη αξιολόγηση κινδύνων που συνεπάγεται η ακεραιότητα, η εμπιστευτικότητα και η διαθεσιμότητα των συστημάτων και πληροφοριών που χρησιμοποιείτε, αποθηκεύετε και επεξεργάζεστε
  • μια σπονδυλωτή προσέγγιση που επιτρέπει τη χωριστή εκτίμηση των κινδύνων από το εξωτερικό ή εντός του εσωτερικού σας δικτύου ή εκείνων που αφορούν συγκεκριμένα τις εφαρμογές ιστού ή άλλων επιχειρήσεων
  • την αξιολόγηση των επιπέδων απειλής από οποιονδήποτε hacker ή άτομα που εκτελούν βιομηχανική κατασκοπεία ενάντια στο δίκτυο, τα συστήματα και τις πληροφορίες σας.

DR & BCP Design & Implementation

Η επιχειρησιακή και λειτουργική ανθεκτικότητα καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική τόσο από την εμπορική όσο και από την κανονιστική σκοπιά. Παράλληλα, η ύπαρξη περισσότερων επιλογών σε σχέση με το παρελθόν ως προς το πώς και πού να ανακάμψουν τα συστήματα και τις διαδικασίες των επιχειρήσεων σημαίνει ότι οι προσεγγίσεις αποκατάστασης καταστροφών και επιχειρησιακής συνέχειας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη σε όλους τους σχετικούς παράγοντες και τεχνολογίες.

Οι λύσεις μας βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες, κατά κύριο λόγο ISO27001 και ISO22301, και αντικατοπτρίζουν τα ακόλουθα βασικά παραδοτέα:

  • κωδικοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών και ιεράρχηση προτεραιοτήτων
  • ορισμός των στόχων του χρόνου αποκατάστασης και των στόχων ανάκτησης
  • Ανάλυση επιχειρησιακών επιπτώσεων (BIA) για τη στήριξη της ιεράρχησης για ανάκτηση
  • Ανάλυση Κινδύνων (RA) για την υποστήριξη της επιλογής και της εφαρμογής του απαραίτητου ελέγχου και
  • Δοκιμές και στρατηγικές άσκησης για τη στήριξη της διαρκούς αξιοπιστίας σχετικά με τη συνεχή αποτελεσματικότητα της ικανότητας ανάκτησης του οργανισμού.

Cyber Security Health Checks

Για οργανισμούς που ενδιαφέρονται να έχουν ανεξάρτητη άποψη για το επίπεδο ωριμότητας και αποτελεσματικότητας του Προγράμματος Ασφάλειας Πληροφοριών, η λύση αυτή έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια αξιολόγηση υψηλού επιπέδου σχετικά με την κατάσταση των προσπαθειών τους. Το βασικό παραδοτέο περιλαμβάνει μια επίσημη έκθεση με ανάλυση SWOT και συγκεκριμένες συστάσεις για βελτίωση.

Επικοινωνία