Το επαγγελματικό μας περιβάλλον δίνει στους ανθρώπους μας την ευκαιρία να αναπτυχθούν σε ένα φιλικό περιβάλλον. Στόχος μας είναι να προσλάβουμε άτομα υψηλού επιπέδου, τα οποία όχι μόνο θα αναπτυχθούν αλλά θα μοιραστούν το όραμά μας και θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων μας.

Συχνά χρειάζεται να προσλάβουμε εξειδικευμένο προσωπικό αλλά  και προσωπικό υποστήριξης για  να συμμετέχει σε ένα από τα τμήματα μας. Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της εταιρείας μας, συμπληρώστε το έντυπο της αίτησής μας και στείλτε το με email ή ταχυδρομικώς, όπως φαίνεται παρακάτω:

Έντυπο γενικής αίτησης (χρησιμοποιείται επίσης για εκπαιδευτικά προγράμματα ACA/ACCA):

Baker Tilly – Αίτηση απασχόλησης– Word Format

Baker Tilly – Aίτηση απασχόλησης– PDF

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού
Baker Tilly
Γωνία Κ. Χατζοπούλου & Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 30, 1066 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357-22458500
Φ: +357-22751648
E: hr@bakertilly.com.cy